ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
1.เครื่องมือเกษตร
2.อุปกรณ์เกษตร
3.ปั๊มน้ำ
4.เครื่องมือไร้สาย แบตเตอรี่
5.เครื่องมืออุตสาหกรรม
6.เครื่องมือก่อสร้าง
7.เครื่องมือช่าง
8.เครื่องมือไฟฟ้า
9.โคมไฟส่องสว่าง
10.เคมีภัณฑ์
11.อุปกรณ์ช่าง
12.อะไหล่
13.อุปกรณ์เสริม
14.ชุดขับเคลื่อนเรือหางยาว-สั้น
15.เครื่องมือทดสอบงานโยธา
16.กล้องระดับ Auto Level
17.กล้องวัดมุม Theodolite
18.กล้อง Total Station
19.กล้องวัดมุม (กล้องมือสอง)
20.กล้อง Total Station (มือสอง)
21.เทปวัดระยะทาง Measuring Tapes
22.ล้อวัดระยะทาง Measuring Wheels
23.เครื่องวางแนวทำระดับเลเซอร์
24.เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์
25.เข็มทิศ Compass
26.อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจอื่นฯ (Accessories)
dot
dot
dot

dot


ID Line :@pspmart
You Tube pspmart
PSP MART
ติดตาม พีเอสพี มาร์ท บน facebook


กล้องวัดมุม Theodolite
กล้องวัดมุม ( Theodolite ) หรืออาจเรียกโดยรวมว่า"กล้องไลน์" แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.กล้องวัดมุมแบบ ( Optical ) 2.กล้องวัดมุมแบบ ( Digital ) กล้องวัดมุมประเภทแรกการใช้งานจะยุ่งยากกว่าประเภทที่สอง ปัจจุบันกล้องวัดมุมแบบ ( Optical ) ไม่ผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว แต่ทั้งสองชนิดก็สามารถใช้สำหรับงานที่ต้องการแนวเส้น,แนวดิ่ง,องศา,คำนวณพื้นที่,คำนวณความสูง เป็นกล้องที่ใช้ในการรังวัดมุมราบ หาระยะทางดิ่ง หรือความสูงของวัตถุได้ นอกจากนั้นยังใช้ในการวางแนวอาคาร,แนวเขตที่ดิน,เครื่องจักร,ชั้นวางสินค้า และหาค่าระดับต่างฯในการก่อสร้าง มีตัวเลขแสดงองศาที่รังวัดได้ทั้งมุมราบและมุมดิ่ง การใช้งานกล้องวัดมุมจึงมีความหลากหลายกว่ากล้องระดับ
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 11 รายการ
กล้องวัดมุมแบบอิเล็ก ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HET55
 view
รหัส : HORIZON HET55
กล้องวัดมุมแบบอิเล็ก ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HET55
กล้องวัดมุม ยี่ห้อ HORIZON รุ่น HET55
ประเทศสิงคโปร์- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร- หน้าจอ LCD 2 หน้า- อ่านค่ามุมละเอียด 1 ฟิลิปดา
- ความแม่นยำการวัดมุม 5 ฟิลิปดา- ใส่แบตเตอรี่ชนิด AA ได้
จำนวน :

กล้องวัดมุม SANDING รุ่น NT-023
 view
รหัส : ANDING NT-023
กล้องวัดมุม SANDING รุ่น NT-023
กล้องวัดมุม SANDING รุ่น NT-023 - วัดระยะด้วยPrism 300 เมตร
หน้าจอ LCD 2 หน้า - อ่านค่ามุมละเอียด 1 ฟิลิปดา
ความแม่นยำการวัดมุม 2 ฟิลิปดา - ใส่แบตเตอรี่ชนิด AAA ได้
จำนวน :

กล้องวัดมุมอิเล็คทรอนิค GEOMAX Zipp02
 view
รหัส : GEOMAX Zipp02
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ GEOMAX Zipp02
GEOMAX Zipp02 Electronic Theodolite กำลังขยาย 30 เท่า กล้องส่องดิ่งเป็นแบบเลเซอร์ Laser Plummet แสดงผลเป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCDทั้ง 2 หน้าจอของตัวกล้อง ค่าความถูกต้องในการอ่านค่ามุม (Accuracy) 2 ฟิลิปดา Geomax เป็น brand สินค้าในกลุ่มเดียวกับ LEICA ซึ่งคงคุณภาพดีเยี่ยมเหมือน LEICA
จำนวน :

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ CST DE-5A
 view
รหัส : CST DE-2A
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ CST DE-2A กำลังขยาย 30 เท่า
CST DE-2A กำลังขยาย 30 เท่า ระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator พร้อมขาตั้งกล้องอลูมิเนียม ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) 5 ฟิลิบดา แสดงผลเป็นตัว เลข อ่านได้บนจอ LCD ทั้ง 2 หน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม. สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและมุมดิ่ง ระยะมองเห็นภาพ ชัดใกล้สุด 1 เมตร ความไวของระดับฟองกลม 8 ลิปดา / 2 มม. ระบบอัตโนมัติโดย ใช้ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 3 ลิปดา
จำนวน :

  กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ PENTAX ETH 502
 view
รหัส : PENTAX ETH 502
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ PENTAX ETH 502
PENTAX รุ่น ETH 502 กำลังขยาย 30 เท่า หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 2 หน้าจอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม. ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 2 ฟิลิปดา, แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
จำนวน :

  กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ PENTAX ETH 505
 view
รหัส : PENTAX ETH 505
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ PENTAX ETH 505
PENTAX รุ่น ETH 505 กำลังขยาย 30 เท่า หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 2 หน้าจอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม. ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 5 ฟิลิปดา, แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 5 ฟิลิปดา
จำนวน :

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ CIVIL รุ่น DT-02
 view
รหัส : CIVIL DT-02
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ CIVIL รุ่น DT-02 ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปดา
CIVIL รุ่น DT-02 แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 1 ฟิลิปดา และ 5 ฟิลิปดา กำลังขยาย 30 เท่า หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 2 หน้าจอ ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 2 ฟิลิปดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม.หน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร มีระบบให้แสงสว่าง ความไวของระดับฟองกลม 8 ลิปดา / 2 มม. ความไวของระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา / 2 มม. สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและมุมดิ่ง มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้
จำนวน :

กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ เล็งแนวด้วยเลเซอร์ CIVIL รุ่น DT-02L
 view
รหัส : CIVIL DT-02L
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ เล็งแนวด้วยเลเซอร์ CIVIL รุ่น DT-02L
CIVIL DT-02L พร้อมระบบเล็งแนวด้วยเลเซอร์ มีระบบส่องหัวหมุดเป็นแสงเลเซอร์ (Laser Plummet) กำลังขยาย 30 เท่า หน้าจอแสดงผลเป็น LCD 2 หน้าจอ แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 1 ฟิลิปดา และ 5 ฟิลิปดา ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) ไม่เกิน 2 ฟิลิปดา ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1.3 เมตร
จำนวน :

กล้องวัดมุมอิเล็คทรอนิกส์ เล็งแนวด้วยเลเซอร์ RUIDE ET-05L
 view
รหัส : RUIDE ET-05L
กล้องวัดมุมอิเล็คทรอนิกส์ เล็งแนวด้วยเลเซอร์ RUIDE ET-05L
มีระบบเล็งแนวด้วยแสงเลเซอร์ เป็นกล้องแบบอิเล็คทรอนิคแสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดาอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 และ 1 ฟิลิปดา มีกำลังขยาย 30 เท่า ค่าความถูกต้องในการอ่านค่ามุม (Accuracy) 5 ฟิลิปดา แสดงผลเป็นตัวเลขบนจอLCD ทั้ง 2หน้าจอของตัวกล้อง ระบบปรับระดับอัตโนมัติใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงาน ±3 ลิปดา
จำนวน :

กล้องวัดมุมชนิดอิเล็กทรอนิกส์ TOPCON DT-209
 view
รหัส : TOPCON DT-209
กล้องวัดมุมชนิดอิเล็กทรอนิกส์ TOPCON DT-209 กำลังขยาย 26 เท่า
TOPCON DT-209 กำลังขยาย 26 เท่า พร้อมขาตั้งกล้องอลูมิเนียม ชนิดปรับขึ้น-ลงได้ ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.9 เมตร ค่าความถูกต้องใน การอ่านมุม ( Accuracy ) 9 ฟิลิปดา แสดงผลเป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD 1หน้าจอ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางเลนส์ปากกล้อง 40 มม. มีแบตเตอรี่ติด ตั้งภายในและสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได้ สามารถแสดงผลทั้ง เป็นมุมราบและมุมดิ่ง แสดงค่ามุมที่วัด ได้ละเอียดโดยตรง 5 ฟิลิปดา และ 10 ฟิลิปดา ได้รับประกาศนีย บัตร ISO 9001
จำนวน :

กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ TOPCON DT-205
 view
รหัส : TOPCON DT-205
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ TOPCON DT-205 กำลัง ขยาย 30 เท่า
TOPCON DT-205 กำลัง ขยาย 30 เท่า กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางเลนส์ปากกล้อง 45 มม แสดงผลเป็นตัวเลข อ่านได้บนจอ LCD ทั้ง 2 ค่าความถูกต้องในการอ่านมุม ( Accuracy ) 5 ฟิลิปดา ความกว้างของ ภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร 2.6 เมตร แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรงไม่เกิน 5 ฟิลิปดา ระบบอัตโนมัติโดย ใช้ Compensator มีช่วงการทำงาน +/- 3 ลิปดา สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบและมุมดิ่ง ระยะมองเห็นภาพชัด ใกล้สุด 0.9 เมตร ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
จำนวน :


หน้า 1/1
1