ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
1.เครื่องมือเกษตร
2.อุปกรณ์เกษตร
3.ปั๊มน้ำ
4.เครื่องมือไร้สาย แบตเตอรี่
5.เครื่องมืออุตสาหกรรม
6.เครื่องมือก่อสร้าง
7.เครื่องมือช่าง
8.เครื่องมือไฟฟ้า
9.โคมไฟส่องสว่าง
10.เคมีภัณฑ์
11.อุปกรณ์ช่าง
12.อะไหล่
13.อุปกรณ์เสริม
14.ชุดขับเคลื่อนเรือหางยาว-สั้น
15.เครื่องมือทดสอบงานโยธา
16.กล้องระดับ Auto Level
17.กล้องวัดมุม Theodolite
18.กล้อง Total Station
19.กล้องวัดมุม (กล้องมือสอง)
20.กล้อง Total Station (มือสอง)
21.เทปวัดระยะทาง Measuring Tapes
22.ล้อวัดระยะทาง Measuring Wheels
23.เครื่องวางแนวทำระดับเลเซอร์
24.เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์
25.เข็มทิศ Compass
26.อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจอื่นฯ (Accessories)
dot
dot
dot

dot


ID Line :@pspmart
You Tube pspmart
PSP MART
ติดตาม พีเอสพี มาร์ท บน facebook


สายส่งน้ำใช้เพื่อการถ่ายเทน้ำจากแหล่งน้ำเข้าสู่ สวน,ไร่,นา หรือเพื่อการระบายน้ำท่วมขัง เหมาะสำหรับงานเกษตร งานก่อสร้าง งานชลประทาน ฯลฯ
View :   Sort :

หน้า 1/1
1
พบสินค้า 19 รายการ
 สายยางเขียว 2 ชั้น (เขียวดำ) 5 หุน (5/8”) 100 เมตร:
 view
พิเศษ: 1,400.00
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 1.5"
 view
รหัส : Toyoshima 1.5
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 1.5"
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 1.5" 2 บาร์ ความยาว 100 เมตร
พิเศษ: 2,000.00
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 2" Toyoshima
 view
รหัส : Toyoshima 2
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 2" Toyoshima
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 2" ความยาว 100 เมตร
พิเศษ: 2,250.00
จำนวน :

KING PRINCES 3.0 สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 3"
 view
รหัส : KING PRINCES 3.0
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 3"
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 3" 4 บาร์ (ทนแรงดันสูงสุด 12 บาร์) ความยาว 100 เมตร
พิเศษ: 4,750.00
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 3" Kanto KT-PVC-3
 view
รหัส : Kanto KT-PVC-3
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 3" Kanto KT-PVC-3
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 3" Kanto KT-PVC-3 ความยาว 100 เมตร
พิเศษ: 3,370.00
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 4" Kanto KT-PVC-4
 view
รหัส : Kanto KT-PVC-4
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 4" Kanto KT-PVC-4
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 4" Kanto KT-PVC-4 ความยาว 100 เมตร
พิเศษ: 4,700.00
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 5" Kanto KT-PVC-5
 view
รหัส : Kanto KT-PVC-5
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 5" Kanto KT-PVC-5
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 5" Kanto KT-PVC-5 ความยาว 50 เมตร
พิเศษ: 3,450.00
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 6"KT-PVC-6
 view
รหัส : TOYOSHIMA-6
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 6" TOYOSHIMA-6
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 6" PVC-6 ความยาว 50 เมตร
พิเศษ: 4,500.00
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 10" TOYOSHIMA
 view
รหัส : TOYOSHIMA-10
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 10" TOYOSHIMA
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 10" TOYOSHIMA
แรงดัน 4 BAR ราคา 980 บาท/เมตร (ตัดขั้นต่ำ 10 เมตรขึ้นไป/สั่งล่วงหน้า 3 วัน)
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 12" TOYOSHIMA
 view
รหัส : TOYOSHIMA-12
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 12" TOYOSHIMA
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 12" TOYOSHIMA
แรงดัน 4 BAR ราคา 1,890 บาท/เมตร (ตัดขั้นต่ำ 10 เมตรขึ้นไป/สั่งล่วงหน้า 3 วัน)
จำนวน :

สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 1"
 view
รหัส : สายดูดน้ำขดสปริง 1นิ้ว
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 1"
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 1"
พิเศษ: 1,500.00
จำนวน :

 สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 11/2"
 view
รหัส : สายดูดน้ำขดสปริง 1.5 นิ้ว
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 1.5"
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 1.5"
พิเศษ: 1,970.00
จำนวน :

 สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 2"
 view
รหัส : สายดูดน้ำขดสปริง 2 นิ้ว
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 2"
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 2"
พิเศษ: 1,650.00
จำนวน :

  สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 21/2"
 view
รหัส : สายดูดน้ำขดสปริง 2.5 นิ้ว
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 2.5"
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 2.5"
พิเศษ: 2,120.00
จำนวน :

สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 3"
 view
รหัส : สายดูดน้ำขดสปริง 3 นิ้ว
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 3"
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 3"
พิเศษ: 2,850.00
จำนวน :

สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 4"
 view
รหัส : สายดูดน้ำขดสปริง 4 นิ้ว
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 4"
สายดูดน้ำขดสปริง"ไฮล่อน" PVC ขนาด 4"
พิเศษ: 1,200.00
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 2" Kasco KC-PVC-2
 view
รหัส : Kasco KC-PVC4
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 4" Kasco KC-PVC4
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 4" Kasco KC-PVC-4 ความยาว 100 เมตร
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 2" Kasco KC-PVC-2
 view
รหัส : Kasco KC-PVC-3
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 3" Kasco KC-PVC-3
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 3" Kasco KC-PVC-3 ความยาว 100 เมตร
จำนวน :

สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 2" Kasco KC-PVC-2
 view
รหัส : Kasco KC-PVC-2
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 2" Kasco KC-PVC-2
สายส่งน้ำผ้าใบเคลือบ PVC ขนาด 2" Kasco KC-PVC-2 ความยาว 100 เมตร
จำนวน :


หน้า 1/1
1